Exklusivní volební průzkum agentury SSDHP

Exklusivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 20.–28. srpna 2016 na vybrané skupině 939 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel Jihomoravského kraje ve věku 18-69 let.

Hmm… To se mi moc nelíbí… Chcu se respondentů zeptat znovu!

Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET
21.7 %
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
17.6 %
Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů
16.7 %
Svobodní a Soukromníci
14 %
Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK
11.7 %
Česká strana sociálně demokratická
4.8 %
Občanská demokratická strana
4.8 %
Moravané
3.6 %
Dělnická strana sociální spravedlnosti - Imigranty a islám v ČR nechceme!
3.2 %
Svoboda a síla
1.8 %
Ostatní
1.1 %

Už je to dobré a chci se o svůj průzkum podělit

Pošlete odkaz:
http://volebniservis.zitcesko.cz/5748547f6a1dbc846aa7

nebo/a lajkněte:

Celkově se průzkumu společnosti SSDHP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 110 tisíc registrovaných uživatelů 2817 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel Jihomoravského kraje dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.